Dèficit  en assertivitat: No saber dir No

Dèficit en assertivitat: No saber dir No

La persona que presenta un Dèficit en la Assertivitat o Inhibició manté un patró de relacions socials caracteritzat per la submissió, la passivitat, el retraïment i la tendència a adaptar-se excessivament a les regles externes o als desigs dels altres, sense tenir en compte els propis interessos, sentiments, drets, opinions i desitjos. Alguns exemples de dificultats

Read more