La sexologia s’ocupa de la majoria dels problemes sexuals, els quals solen tenir un origen psicològic, sempre i quan s’hagi descartat un origen de caire orgànic,  i sovint resulten fàcilment tractables per mitjà de la psicologia cognitivo-conductual i la sexologia. Desde el nostre centre de Sexologia de Sabadell tractem aquestes dificultats amb un molt bon percentatge d’èxit.

Com ho fem?

Quan a partir del diagnòstic inicial des de la sexologia es confirma que la disfunció sexual té un origen psicològic s’inicia el tractament que acostuma a consistir en una serie de tècniques i activitats de teràpia sexual que el pacient haurà de realitzar sol o bé amb la seva parella (no és imprescindible tenir-n’he), així com l’anàlisi dels diversos àmbits de la persona que poden estar influint-hi, i això ens portarà a la resolució de la disfunció sexual. que portaran a la resolució de la disfunció sexual. Es tracta d’un problema comú, tant en homes com en dones, però del que se’n parla molt poc per qüestions personals. Per aquest motiu, la confidencialitat i la discrecció, paràmetres bàsics ja de la nostra forma de treballar, prenenen en l’àmbit de la sexologia una importància encara més rellevant.

Quin tipus de dificultats tractem des de la Sexologia?

Hi ha diferents disfuncions sexuals que tenen un origen psicològic i poden ser debudes a mals hàbits, a experiències negatives, pors o inseguretats que condicionen el funcionament sexual de les persones adultes, a continuació us detallem les principals temàtiques que abordem des de la sexologia.

Les nostres sexòlogues

    sexologia_sabadell
    • Demani visita online

      S'està carregant...
    Altres formes de contacte