El nostre servei de psicologia forense a Sabadell procura donar un servei de peritatge psicòlogic als diferents àmbits en els que la psicologia forense pot contribuïr a les resolucions judicials.

La psicologia forense és una branca de la psicologia que assessora al sistema judicial a través d’informes pericials psicològics.

Un peritatge psicològic és una avaluació psicològica destinada a aportar coneixements específics de la psicologia que permetin al jutge o tribunal conèixer sobre qüestions de les quals no és expert. Pot ser demanat per aquests, per un advocat, o per la persona involucrada en un procés judicial.

psicologia forense

L’informe pericial elaborat pel psicòleg forense és un document escrit en el que el pèrit exposa les seves consideracions i conclusions sobre els fets que han sigut objecte de la perícia. Posteriorment, el pèrit haurà de ratificar l’informe verbalment en presència judicial.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ DE LA PSICOLOGIA FORENSE

padre

Dret familiar

Peritatges en separacions i divorcis, curstodia dels infants i danys psicologics.

 

ley

Dret cívil

Peritatges de trastorns psicològics, incapacitacions i seqüeles d’accidents

equipo

Dret laboral

Peritatges en assetjament, accidents i incapacitats laborals.

 

aceptar

Dret processal

Realització de contra-peritatges psicològics

Dret de Família en psicologia forense

Les situacions complicades en la familia, les quals molts cops finalitzen en divorcis, problemes en la cústodia dels menors, danys psicologics a causa del divorci o separació, etc. el paper de l’avaluació psicológica forense esdevindrà clau per a la resolució judicial.

 • Avaluació psicològica i d’idoneïtat en guarda i custodia i pàtria potestat
 • Avaluació psicològica i d’idoneïtat en adopció i tutela de menors
 • Avaluació psicològica dels efectes de la separació o divorci

 

Dret Civil en psicologia forense

 • Avaluació de trastorns psicològics i incapacitats naturals i jurídiques associades

En algunes ocasions, esdevé necessari avaluar de forma científica l’existència de trastorns psicològics incapacitants laboralment o per la gestió del patrimoni. L’avaluació del psicòleg forense permetrà refrendar davant el jutge l’existència d’un trastorn psicològic incapacitant.

 • Avaluació de la capacitat mental per a internaments psiquiàtrics

Previ a internament psiquiàtric sovint cal l’avaluació per part d’un psicòleg forense per a poder dictaminar la necessitat d’internament d’una persona.

 • Avaluació de la capacitat per atorgar testament o per a actes de compra-venda i donacions

Abans de fer testament o compra-vendes en persones grans pot ser necessari fer una avaluació psicòlògica que certifiqui que la persona és capaç de realitzar de forma cabal l’acte front notari.

 • Avaluació de seqüeles psicològiques causades per accidents

Les seqüeles d’un accident no només són físiques, sino que moltes vegades l’accident comporta seqüeles psicològiques que sense la reclamació oportuna i les proves objectives realitzades per part d’un psicòleg forense no serà tinguda en compte en la reclamació de danys.

 

Dret Laboral en psicologia forense

El dret laboral s’ocupa dels conflictes laborals que es donen dins del sí de les empreses, el psicòleg forense serà de molta ajuda en la resolució del conflicte, sobretot quan aquest arriba a les vies judicials.

 • Avaluació i detecció de situacions d’assetjament laboral
 • Avaluació de seqüeles psicològiques degudes a accidents laborals
 • Avaluació de la capacitat laboral

Dret Processal en psicologia forense

 • Contra-peritatges psicològics

 

PROCEDIMENT EN PERITATGE DE PSICOLOGIA FORENSE

Al Centre Giner seguim una metodologia exhaustiva que inclou l’estudi de l’expedient judicial i una primera entrevista de valoració i viabilitat del cas. Després passem a una fase d’entrevistes i aplicació d’instruments d’avaluació, de duració variable segons el cas, i per últim duem a terme l’assistència al judici oral una vegada s’ha entregat l’informe per a ratificar-lo a sala.

 

Els informes pericials son realitzats des d’una perspectiva científica rigorosa on les conclusions deriven sempre de procediments i instruments tècnics reconeguts a nivell nacional e internacional, que les dota d’una gran robustesa.

psicóloga Sabadell

CARLA GONZÁLEZ PIO

Psicòleg forense titular

Linkedin