Elisabeth Turu

Psicóloga General Sanitaria

L’Elisabeth té una àmplia experiència en el tractament del Trastorn Obsessiu Compulsiu, emprànt entre altres tècniques la teràpia d’exposició i prevenció de resposta (EPR)

El Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) es un trastorn d’ansietat en el qual les persones tenen pensaments, idees o sensacions recurrents no desitjades (obsessions) que les impulsen a fer alguna cosa repetitivament (compulsions) per reduir l’ansietat que aquestes li provoquen. Aquestes obsessions es mantenen tant per les esmentades compulsions com per voler evitar el motiu de tal obsessió. Això fa que s’entri en un cercle viciós que genera molt malestar a la persona.

Els símptomes més freqüents, entre d’altres, d’aquest trastorn són els següents:

– Comprovació
– Neteja o contaminació
– Ordre
– Fòbia d’impulsió
– Ruminació
– Acumulació

S’ha demostrat que es triga una mitjana de 7 anys fins que un pacient és degudament diagnosticat, la qual cosa fa que moltes persones estiguin patint els seus símptomes en silenci. El trastorn obsessiu compulsiu és un trastorn molt limitant que, sovint, arriba a afectar tota la família i pot arribar a anul·lar la persona que el pateix, afectant la seva qualitat de vida.

 

Tractament psicològic del Trastorn Obsessiu Compulsiu a Sabadell

En consulta treballem dins del corrent cognitiu conductual i, en concret, per abordar aquest trastorn, realitzarem una teràpia d’exposició i prevenció de resposta (EPR). Aquest tipus de teràpia ha demostrat ser la més efectiva per al tractament d’aquest trastorn. També recordarem pautes i exercicis per fer a casa perquè el pacient pugui anar avançant al seu ritme.

La teràpia d’exposició i prevenció de resposta consisteix a realitzar una jerarquia amb els ítems temuts (allò que s’ha convertit en un pensament obsessiu), sent 10 el ítem que provoca menys ansietat i 100 el que més. A través d’ells, el pacient s’anirà exposant gradualment, iniciant l’exposició per l’ítem que menys ansietat provoca. NO es passarà a el següent ítem fins que l’anterior deixi de provocar ansietat.

Prenguem per exemple un cas de Trastorn Obsessiu Compulsiu de neteja, en què l’ítem que provoca un 10 de ansietat és tocar un bolígraf que no és de el propi pacient. El pacient, per exposar-se a aquest ítem, haurà, de forma controlada pel terapeuta, tocar el bolígraf valorant el seu nivell d’ansietat fins que aquesta es redueixi considerablement. Aquest exercici es repetirà diverses vegades durant la sessió i com a exercici per fer a casa. Un cop superat l’ítem, es passarà a el següent, per exemple, el que produeixi 20 de nivell d’ansietat i així successivament.
Aquesta teràpia permet al pacient veure, per si mateix, que l’ansietat no es manté i es redueix a mesura que s’exposa a la seva obsessió. Molts pacients expliquen que no poden tolerar l’ansietat que els provoca el pensament obsessiu i per això realitzen conductes compulsives, per rebaixar-la. Amb aquests exercicis el pacient veurà que sí que és tolerable, ja que es comença per una cosa que pot tolerar per seguir avançant a poc a poc i al seu ritme. La superació dels ítems permet, a més, demostrar a l’pacient que és capaç de controlar els seus símptomes.
Paral·lelament ensenyarem i practicarem exercicis de relaxació per dotar el pacient de les eines necessàries durant el seu tractament.
Totes les sessions, tal com s’ha comentat, estan supervisades pel terapeuta, acompanyant-lo en tot moment.

Demana visita pel tractament del Trastorn Obssesiu Compulsiu

S'està carregant...

Necessites més informació?

  El vostre nom (obligatori)

  El vostre email (obligatori)

  Telèfon (obligatori)

  El vostre missatge

  He llegit i accepto la nostra

  política de privacitat