• Psicologia d’adults. Sexologia i teràpia de parelles
  • Màster psicología clínica i de la salut. ISEP. Màster en sexología clínica i teràpia de parelles. ISEP. També té formació en comunicació afectiva, suport conductual i mediació comunitària.
  • La seva àmplia experiència en trastorns de conducta l'ha especialitzat en habilitats de comunicació assertiva, negociació i resolució de conflictes. La seva formació està enfocada des de una perspectiva cognitivo-conductual. D'aquesta manera treballa junt amb els seus pacients per aconseguir els objectius de la teràpia.
  • Psicologia clínica d’adults. Sexologia i teràpia de parelles
  • Matins i dimarts i dimecres tarda