• Psicologia d'adults
  • Màster en Sexologia Clínica i Teràpia de Parella (ISEP) i Monogràfic de Teràpia de Parella (Dendros)
  • La seva formació està enfocada a treballar en una teràpia integradora, amb principal enfoc en la psicologia cognitivo-conductual i teràpia sistèmica.
  • Compta amb l’assistència a cursos i tallers referents a Mindfullness, estrés, ansietat i depressió i teràpia d'acceptació i compromís.
  • Sexologia. Teràpia de parella. Psicoteràpia: superació de ruptures, autoestima, inseguretat... Habilitats socials.
  • Dimarts i dijous tarda.