Tabaquisme o adicció al tabac

Deixar de fumar no és fàcil, però és possible

El tabaquisme en un trastorn addictiu, crònic i molt freqüent en la societat d’avui dia. El 80% de les persones fumadores s’inicien abans dels 18 anys i es mantenen com a consumidors a causa de la dependència causada per la nicotina. El tabaquisme és la principal causa de mortalitat prematura i evitable als països desenvolupats on el tabac causa el 35% de les morts en els homes d’edat mitjana i més d’una cinquena part en la vellesa. En les dones les xifres es redueixen escassament, però observant-se un important augment dels casos en els últims anys.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) indica que el consum de tabac és un factor principal en moltes malalties cròniques, com el càncer i les patologies pulmonars i cardiovasculars. El tabaquisme és un trastorn, una conducta apresa que es pot desaprendre. No és correcte parlar de malaltia, perquè ja només a causa del tabac tindríem 11.000 milions de malalts a Espanya i si s’ampliés el concepte a la resta de les activitats quotidianes tots estaríem malalts d’alguna cosa.

Les conseqüències del tabaquisme són múltiples. afectant especialment a l’aparell respiratori, causant molts càncers com el de pulmó, laringe i boca, emfisemes pulmonars o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC). També l’aparell circulatori pateix grans conseqüències del consum de tabac, desenvolupant cardiopaties, obstruccions arterials, hipertensió i atacs de cor. També és la causa d’altres malalties com la impotència sexual, isquèmies cerebrals, infarts cerebrals, hemiplegies, úlceres gàstriques o càncer d’estómac, càncer de bufeta, ceguesa, osteoporosi i alopècia, entre moltes altres.

La causa de totes les conseqüències de consumir tabac es troba en les més de 4000 substàncies tòxiques de diferent índole que componen el tabac, entre elles acetona (solvent), butà, cadmi (usat en les bateries), arsènic, amoníac (detergent) o nicotina (usada com a insecticida).

Factors que van contribuir al desenvolupament de l’addicció al tabac:

  1. Causes socials. – La pressió cap al consum, la imitació, el baix cost (en comparació amb altres substàncies) …
  2. Causes psicològiques. – En els processos d’aprenentatge s’associa el consum a situacions agradables i aspectes cognitius del consum (sentiment major, desig de

consum, benestar subjectiu …)

  1. Fisiològiques. – Degut a les substàncies que conté el tabac, existeix la possibilitat de fer-se addicte si es consumeix de forma continuada (això es deu a un potencial addictiu de la nicotina)

 

Deixar de fumar no és fàcil, però és possible. Hi ha diferents tipus de tractaments per facilitar el procés de deixar de fumar. De tots ells, el tractament farmacològic (en els casos que ho precisin) combinat amb la psicoteràpia cognitiu-conductual. Avui dia, existeixen diferents tipus d’ajudes farmacològiques segures i eficaces, per facilitar el procés de deixar de fumar. Algunes teràpies com la substitutiva amb nicotina o el tractament psicològic són eficaços, segures i tripliquen la possibilitat d’èxit.

Tractament psicològic: es realitza un acompanyament durant el procés de deshabituació en el qual es faciliten al fumador tècniques i estratègies per al maneig del malestar que apareix davant la falta de tabac. S’analitzen els factors que dificulten la persona el procés de deixar de fumar, i l’ajuda per afrontar els primers dies. A més, s’inclou la prevenció de recaigudes per evitar un possible consum futur.

Consulta amb un expert en tabaquisme.

 

Centre Giner de Psicologia

Leave a reply