Gaudir d’una bona autoestima

L’autoestima és un dels factors més rellevants per al benestar personal i una clau per relacionar-nos amb l’entorn que ens envolta d’una manera positiva. l’autoestima es refereix a la valoració global que fem de nosaltres mateixos. L’autoestima evoluciona i es desenvolupa a causa de la relació amb el món, i canvia constantment ja que està lligada al canvi de la societat. Diferents contextos socials i culturals correspondran amb diferents percepcions sobre el que considerem que és una autoestima sana.

Com reconèixer a una persona amb autoestima elevada:

TRANQUIL·LITAT I RELAXACIÓ. Semblen estar tranquils i dominar la situació, fins i tot quan s’enfronten a reptes difícils i temibles. No hi ha senyals de tensió en les seves cares o en el seu cos. Després de períodes de molta tensió, sempre es prenen un descans per recuperar-se i recobrar la seva calma i serenitat.

ES CUIDEN. Desprenen una sensació de benestar i tenen aspecte d’estar a gust en el seu cos. S’ocupen d’arreglar-se i de l’aspecte personal.

Enèrgics i RESOLTS. Estan plens de vida tant mental com físicament. Solen gaudir amb la feina i emprenen totes les seves activitats amb entusiasme i plaer.

OBERTS I EXPRESSIUS. Es comuniquen de forma directa i clara, tendeixen a parlar clarament i a utilitzar un llenguatge no verbal que expressa el que senten.

POSITIUS I OPTIMISTES. No solen quedar paralitzats per les preocupacions o la por, ni perden el temps en lamentacions. Consideren els errors com a útils experiències d’aprenentatge que no és probable que es repeteixin. Quan troben obstacles al seu progrés, alliberen la seva frustració oberta i innòcuament i tornen a resoldre el problema amb més vigor i determinació.

SEGURS DE SI MATEIXOS. Són capaços d’actuar amb independència i autonomia. No busquen contínuament l’aprovació o l’opinió dels altres abans de prendre decisions o actuar. Gaudeixen amb la seva pròpia companyia i no els resulta imprescindible l’ajuda o direcció d’altres per relaxar-se o treballar amb eficiència. Quan decideixen innovar o assumir riscos, amb absoluta seguretat han previst els possibles riscos i no esperaran que els altres els treguin de dificultats.

SOCIABLES I COOPERATIUS. No busquen cridar l’atenció, tenen tant interès en escoltar els altres com a ser escoltats. Estan disposats a compartir el poder i l’autoritat i a delegar oportunament.

CONVENIENTMENT ASSERTIUS. Defensen els seus drets i necessitats, però també es pot confiar en ells perquè lluitin per aconseguir justícia per als altres.

AUTODESENVOLUPAMENT. No tenen inconvenient a acceptar les seves imperfeccions i errors, de la mateixa manera que els seus èxits i els seus punts forts, perquè estan contínuament buscant formes i vies per millorar el seu comportament i el seu rendiment. Si bé no malgastaran molt de temps i energia lluitant contra crítiques agressives o destructives, accepten de bon grat consells i crítiques constructives.

Leave a reply