• Gaudir d’una bona autoestima

  Gaudir d’una bona autoestima

  L’autoestima és un dels factors més rellevants per al benestar personal i una clau per relacionar-nos amb l’entorn que ens envolta d’una manera positiva. l’autoestima es refereix a la valoració global que fem de nosaltres mateixos. L’autoestima evoluciona i es desenvolupa a causa de la relació amb el món, i canvia constantment ja que està

  Read more
 • Autoestima baixa

  Autoestima baixa

  L’autoestima depen de les creences que tenim respecte a nosaltres mateixos, aquelles qualitats, capacitats, maneres de sentir o de pensar que ens atribuïm, conformant al mateix temps la nostra “imatge personal” o “autoimatge”. L’autoestima és la valoració que fem de nosaltres mateixos sobre la base de les sensacions i experiències que hem anat incorporant al

  Read more
 • Inseguridad y autoestima

  La inseguridad disminuye la autoestima La inseguridad se puede definir como la dificultad para escoger una opción concreta para conseguir un objetivo determinado. Del mismo modo, persiste la duda de si es acertado aquello que hemos dicho o hecho, nosotros mismos u otras personas. Es difícil poder sentirse plenamente seguro en todas las situaciones. Sin

  Read more

Photostream