• Psicologia d'adults
  • Màster en Psicopatología Clínica en persones adultes per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Coaching i PNL acreditat per l’Associació Espanyola de PNL.
  • Ansietat, depressió, autoestima, habilitats socials, trastorn obsessiu-compulsiu, fòbies.
  • Especialització
    La seva experiència en psicologia clínica en persones adultes s’ha dut a terme a l’hospital Mútua de Terrassa, la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i al CSMA Benito Menni de Granollers. Ha realitzat diferents cursos de formació complementària en teràpia de parella i sexologia clínica, així com també posseeix el títol de Practitioner en PNL i el graduat en MBSR (Mindfulness) acreditat per l’Associació Espanyola de PNL.
  • Dilluns, dimecres, dijous, divendres.