• Psicologia clínica i juridicoforense.
  Entre les seves funcions es destaquen:
  - L'avaluació i la valoració psicològica.
  – El tractament psicològic.
  - L'elaboració d'informes clínics i forenses psicològics.
 • Participació com a assistent i com a ponent en nombrosos congressos (inter)nacionals, cursos, formacions i esdeveniments sobre psicologia sanitària i juridicoforense.
 • - Clínica: Ansietat, depressió, estrès, trauma, trastorns de personalitat, violència, fòbies, atacs de pànic, dol, obsessions-compulsions, dependència emocional, autoconeixement, autoestima, intel·ligència emocional, habilitats socials. Teràpia individual i grupal. Presencial i en línia.
  - Forense: valoració, avaluació i recomanacions psicològiques. Elaboració d'informes psicològics forenses a les àrees del dret de: família, civil i penal. Presència a la vista oral per a ratificació, defensa i aclariment de la perícia. Assessorament a altres professionals de làmbit legal.
 • Graduada en Psicologia (Universitat de Granada), Màster en Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB) i Màster en Psicologia General Sanitària (Universitat Internacional de València, VIU). La seva vinculació amb la institució acadèmica el motiva a estar en constant formació i actualització.
 • - Clínica: Ansietat, depressió, estrès, trauma, trastorns de personalitat, violència, fòbies, atacs de pànic, dol, obsessions-compulsions, dependència emocional, autoconeixement, autoestima, intel·ligència emocional, habilitats socials. Teràpia individual i grupal. Presencial i en línia.
  - Forense: valoració, avaluació i recomanacions psicològiques. Elaboració d'informes psicològics forenses a les àrees del dret de: família, civil i penal. Presència a la vista oral per a ratificació, defensa i aclariment de la perícia. Assessorament a altres professionals de l'àmbit legal.
 • Divendres