• Psicologia d’adults. Sexologia i teràpia de parelles
  • Màster psicología clínica i de la salut. ISEP. Màster en sexología clínica i teràpia de parelles. ISEP
  • Col·legi oficial de psicòlegs de Catalunya y IL3 de la Universitat de Barcelona: Cicle de debats sobre prevenció i tractament de violències familiars: Sistemes i respostes, 2013 Institut de la dona. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Sensibilització en Igualtat d’oportunitats.
  • Psicologia clínica d’adults. Sexologia i teràpia de parelles
  • Dilluns