• Psicologia d'adults
  • Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual (IESP) i Monogràfic de Teràpia de Parella (Dendros)
  • La seva formació està enfocada a treballar en una teràpia integradora, amb principal enfoc en la psicologia cognitivo-conductual i teràpia sistèmica.
  • Compta amb l’assistència a cursos de mediació i resolució de conflictes, coaching i mindfulness, i formació per ajudar a dones víctimes de violència de gènere.
  • Sexologia. Teràpia de parella. Psicoteràpia: superació de ruptures, autoestima, inseguretat... Habilitats socials. Habilitats directives.
  • Divendres tarda.